Hållbara fönster & dörrar.

Fönstertillverkaren Naturfönster har tagit fram en ny serie hållbara pvc-fönster som lanseras hösten 2021. Pvc fönster kanske inte är det första man tänker på vad gäller hållbarhet, men ser man till fönstrets livscykel alltså hela livslängden så blir perspektivet annorlunda. Det behövs ingen målning, kittning eller användas några andra lösningsmedel under fönstrets livslängd. Ett träfönster behöver ju målas i alla fall vart 10.e år och då är det en miljöpåverkan. Dessutom är materialet som används en kolsänka.

fönster

Naturfönster tillverkar träfönster och trä/aluminumfönster och har ett hållbarhetsfokus. Man ställer stora krav på tillverkningen. Träfönster från Naturfönster är ett mycket bra hållbart alternativ. Men marknaden kräver också fönster som har ett lägre pris och som har minimalt underhåll, därför han företaget jobbat länge med att ta fram ett eget Pvc-fönster som gör skäl för namnet hållbart.

Man har tagit fram ett nytt fönster, pvc-fönster cirkulär, som är tillverkat av återvunnet material i största möjliga utsträckning, och det går att helt återvinna.

Byggföretag är Naturfönsters primära kunder och där har det länge efterfrågats pvc fönster och de hållbara alternativen är få, där har Naturfönster en stor plats att fylla.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *